Välkommen till Johanniterorden

Här får Du en inblick i ordens 900-åriga historia av vård och värn, Ordens hjälparbete och dess stöd till insatser för medmänniskans bästa.

Vidare ges information om Ordens internationella verksamhet och en rad intressanta länkar.

SENASTE NYTT klicka här

Hjälpverksamheten

Johanniterorden kan bevilja ekonomiskt bistånd till privatpersoner och till organisationer. För Dig som söker information hur man ansöker om medel ur
Johanniterordens fonder finns en sida med blanketter. Klicka här. Johanniterorden beviljar inte 
ekonomiskt bistånd till projekt/forskning.

Ordens operativa hjälpverksamhet bedrivs via den ideella föreningen Johanniterhjälpen. På föreningens hemsida kan Du läsa om hur Du blir medlem.

VILL DU ENGAGERA DIG I ETT IDEELLT UPPDRAG? Gå in på Johanniterhjälpens volontärportal, där hittar Du enkelt ett uppdrag som passar Dig. Klicka här.