header logotype

MENY

Kommendator för Johanniterorden i Sverige

Otto Drakenberg

Otto Drakenberg är sedan 2021 Kommendator för Johanniterorden i Sverige då han efterträdde Henric Ankarcrona. Otto Drakenberg bor på Lidingö och är gift med Mette, född Mundt. Tillsammans har de barnen Philippa (f 2003) och William (f 2008). 

 

Otto Drakenberg valdes in Johanniterorden 2008 och har tidigare varit engagerad i Ordens hjälp- och bidragsverksamhet och som livräddare inom Johanniterhjälpen.

 

Under sitt yrkesliv har Otto Drakenberg lett ett stort antal företag och organisationer genom stora transformationer. Otto har bland annat varit vd för de börsnoterade företagen Scandi Standard, Moment Group och Rolling Optics samt vd för Carlsberg Sverige och det norska vin- och spritföretaget Arcus Gruppen. Idag är Otto, vid sidan av sitt operativa uppdrag som vd, även styrelseordförande i ett antal bolag, där Spendrups bryggerier kanske är det mest välkända. 

 

Otto Drakenberg har en bakgrund som elitidrottare. Som mångårig medlem i fäktlandslaget har han representerat Sverige i flera internationella sammanhang med bland annat en åttondeplats i OS 1988 i Seoul och en fjärdeplats vid VM i Denver 1989. Han var dessutom svensk mästare i värja under fem års tid. Sedan 2017 är han ordförande för Svenska Fäktförbundet. Han är en aktiv kappseglare med flera framskjutna placeringar i tävlingar som VM i havskappsegling, Round Britain & Ireland Race, Fastnet Race.

 

Som Kommendator strävar han efter att vidareföra sina föregångares visioner om Orden som en värdefull samhällskraft för trons och för mänsklighetens bästa. I den strävan vill han engagera och aktivera fler riddare på Johanniterordens väg framåt – vikten av Ordens uppgift ska kännas i både hjärta och i själ.

100 ÅR I SVERIGE

Under år 2020 högtidlighålls hundraårsminnet av Johanniterordens återupprättande i Sverige. I en mycket intressant artikel i tidskriften Arte et Marte författad av Henrik Edelstam och Carl-Michael Raab får vi möta personerna som spelade en avgörande roll i återupprättandet av Johanniterorden i Sverige.

Läs hela artikeln som pdf här.

100 år i sverige