Pro Fide

Pro Fide – Pro Utilitate Hominum

För tron – för mänsklighetens bästa.

Om etik- och trosfrågor.