Behandling av personuppgifter

Det är av yttersta vikt för Johanniterorden att dess verksamhet bedrivs på ett korrekt och öppet sätt med beaktande av höga etiska normer. Den fysiska person vars personuppgifter Johanniterorden behandlar ska känna sig övertygad om att Johanniterorden har en hög standard vad gäller behandling av personuppgifter.

Syftet med denna Policy för Behandling av Personuppgifter  är att redogöra för hur Johanniterorden säkerställer och upprätthåller de grundläggande rättigheterna och friheterna till skydd av Personuppgifter.

Nedladdning via nedan länk

Policy personuppgifter