Om Orden

Vilken roll kan en organisation med 900 år gamla rötter spela idag? Är en lång historia en styrka? En kristen riddarorden i Sverige idag – vilken relevans kan vi ha? Dessa frågor berör en svensk verksamhet med anknytning till ett internationellt nätverk, som utgör världens, näst Röda Korset, största volontärverksamhet.

Enligt våra stadgar har Johanniterorden i Sverige till uppgift att i tidsenliga former fortsätta och utveckla den humanitära verksamhet i kristen anda som orden redan under medeltiden bedrev i vårt land. Vår ambition är att fylla vårt valspråk Pro fide – pro utilitate hominum, För tron – för mänsklighetens bästa med ett levande innehåll.

Som orden förvaltar vi ett antal stiftelser, vilkas avkastning går till hjälp för sjuka och behövande, direkt och via andra aktörer. Vi bidrar till forskning inom sjukvårdsområdet. Vi arbetar med en växande volontärverksamhet inom Johanniterhjälpen med fokus på hjärtstartare och första hjälpen.

Den engagerade Johanniterriddaren kan med sin vilja och sitt kunnande göra enskilda insatser för sin medmänniska.

Vår hemsida ger en bild av olika aspekter av Johanniterorden i Sverige.

Välkommen!

Henric Ankarcrona

Kommendator

2014-01-15