Internationellt

Den svenska Johanniterorden samarbetar internationellt med de ordnar och ridderskap som är medlemmar av Johanniteralliansen. 
Johanniteralliansen består av de fyra protestantiska riddarordnarna:

Der Johanniter Order i Tyskland

The Venerable Order of St. John i Storbritannien

The Johanniter Order i Nederländerna

Johanniterorden i Sverige

Dessutom är fyra Johanniterridderskap medlemmar av alliansen, nämligen ridderskapen i Finland, Frankrike, Schweiz och Ungern. Dessa är organiserade under den tyska johanniterorden. 
Den katolska grenen av Johanniterorden benämns i dagligt tal Malteserorden.
Påven har förklarat att Malteserorden och Johanniteralliansens ordnar är legitima och rättmätiga riddarordnar.

Johanniterna verkar över hela världen och finns representerade i 153 länder. Med cirka 400.000 volontärer är Johanniterna en av världens största välgörenhetsorganisationer. I många länder bedriver Johanniterna ambulanstjänst, utbildning i Första hjälpen, äldreboende. Organisationerna driver även ett antal sjukhus, bl.a. ett stort ögonsjukhus i östra Jerusalem.

Det finns ett stort antal organisationer som kallar sig johanniter och som oegentligt använder sig av johannitersymboler. Dessa har inget att göra med ovan redovisade ordnar och ridderskap och är inte heller erkända av regerande statschefer.