Hjälparbetet

Hjälparbetet

Inom Sverige samarbetar Orden med sjukhus, etablerade hjälporganisationer och skolor samt kyrkliga och andra kristna samfund och organ.

Ett ledmotiv är att ta initiativ till eller söka finna nya utvecklingsbara projekt till nytta för sjuka, handikappade, äldre personer. Orden ställer därvid stränga krav på att hjälpen kommer de behövande tillgodo och kontrollerar regelbundet att så sker. Under samma förutsättningar bistår Orden direkt också enskilda personer i nöd eller i kris. Endast i mindre utsträckning kan Orden hjälpa andra än äldre personer.

Årligen görs en planering och prioritering av aktuella hjälpprojekt. Man försöker att hålla en beredskap för att snabbt sätta in resurser då nya behov uppstår. Orden har inga anställda. Arbetet utförs ideellt, huvudsakligen av Ordens medlemmar. Administration och redovisningstjänster arvoderas och utföres av externa parter.

Orden söker att genom sina hjälpinsatser komplettera och förbättra det som samhället eller de stora hjälporganisationerna av olika skäl inte kan utföra. Man tar även initiativ till hjälpprojekt, som senare kan övertas av andra organisationer med större resurser.

Exempel på några organisationer som mottagit stöd:

Svenska Röda Korset,
 Stadsmissionen,
 Väntjänsten i Nyköping,
 Sveriges Pensionärsförening,
 Lidingö Hospice, 
Fontänhuset Älmhult,
 Brottsofferjouren i NÖ Skåne,
 Klassmorfar i Södermanland,
 BRIS,
 Fryshuset,
 Ögonsjukhuset i Jerusalem, Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Estland.