Blanketter

Ansökan om hjälp till enskilda och till organisationer sker på särskilda blanketter.

 2019  ÅRS ANSÖKNINGSOMGÅNG ÄR AVSLUTAD.

NÄSTA ANSÖKNINGSPERIOD: 15 MAJ – 15 AUGUSTI 2020.

ENDAST UNDER ANSÖKNINGSPERIOD finns ansökningsblanketter för nedladdning.

Ansökan måste lämnas under aktuell ansökningstid och på för året aktuell blankett för att behandlas. Besked om bifall eller avslag meddelas per post tidigast 10 december. Utbetalning av beviljat bidrag sker under december månad.

 

För att ladda ner och skriva ut blanketten behövs Acrobat Reader, version 7 eller senare.

För att hämta senaste version (som är gratis!) klicka här.

 

Blanketter endast tillgängliga under ansökningsperioden

15 maj till 15 augusti varje år.

blankett för enskild sökande

Alt 1. Blanketten kan fyllas i på datorn för att sedan skrivas ut. Glöm ej underskrift av din ansökan.

Alt 2. Ladda ner blanketten, skriv ut och fyll i för hand. Glöm ej underskrift av din ansökan.

OBS blanketten måste skickas in per post till er regionala representant, för adress se längst ner på s 1.

 

blankett för organisation

Alt 1. Blanketten kan fyllas i på datorn för att sedan skrivas ut. Glöm ej underskrift av din ansökan.

Alt 2. Ladda ner blanketten, skriv ut och fyll i för hand. Glöm ej underskrift av din ansökan.

OBS blanketten måste skickas in per post till er regionala representant, för adress se längst ner på s 1.