Blanketter

Ansökan om hjälp till enskilda och till organisationer sker på särskilda blanketter.

NÄSTA ANSÖKNINGSOMGÅNG SKER NÄSTA ÅR, 2019, OCH STARTAR ONSDAGEN DEN 15 MAJ OCH AVSLUTAS DEN 15 AUGUSTI 2019.

ÅRETS (2018) ANSÖKNINGSPERIOD ÄR AVSLUTAD.

ANSÖKNINGSPERIOD: 15 MAJ – 15 AUGUSTI.

ENDAST UNDER ANSÖKNINGSPERIODEN finns ansökningsblanketter för nedladdning.

Ansökan måste lämnas under aktuell ansökningstid och på för året aktuell blankett för att behandlas. Besked om bifall eller avslag meddelas per post tidigast 10 december. Utbetalning av beviljat bidrag sker under december månad.

 

För att ladda ner och skriva ut blanketten behövs Acrobat Reader, version 7 eller senare.

För att hämta senaste version (som är gratis!) klicka här.

 

Blankett ej tillgänglig          blankett för enskild sökande

Alt 1. Blanketten kan fyllas i på datorn för att sedan skrivas ut. Glöm ej underskrift av din ansökan.

Alt 2. Ladda ner blanketten, skriv ut och fyll i för hand. Glöm ej underskrift av din ansökan.

OBS blanketten måste skickas in per post till er regionala representant, för adress se längst ner på sid 1.

 

Blankett ej tillgänglig                    blankett för organisation

Alt 1. Blanketten kan fyllas i på datorn för att sedan skrivas ut. Glöm ej underskrift av din ansökan.

Alt 2. Ladda ner blanketten, skriv ut och fyll i för hand. Glöm ej underskrift av din ansökan.

OBS blanketten måste skickas in per post till er regionala representant, för adress se längst ner på sid 1.