Blanketter

Ansökan om hjälp till enskilda och till organisationer sker på särskilda blanketter.

ANSÖKNINGSOMGÅNGEN I ÅR 2018 STARTAR DEN TISDAGEN DEN 15 MAJ.

ANSÖKNINGSPERIOD: 15 MAJ – 15 AUGUSTI.

ENDAST UNDER ANSÖKNINGSPERIODEN finns ansökningsblanketter för nedladdning.

Ansökan måste lämnas under aktuell ansökningstid och på för året aktuell blankett för att behandlas. Besked om bifall eller avslag meddelas per post tidigast 10 december. Utbetalning av beviljat bidrag sker under december månad.