Ansökan om medel

Av tradition hjälper orden gamla, sjuka och nödlidande, såväl i direkt förbindelse med den behövande som indirekt genom olika organisationer. Orden satsar årligen ungefär 1/3 av avkastningen på olika projekt som berör åldringsvård, vård i livets slutskede, demenssjukdomar mm. Huvudsakligen sker hjälpen i Sverige, men Orden stöder även nödställda i utlandet, t.ex. ett ögonsjukhus i Jerusalem.

Tyvärr är Ordens möjlighet att hjälpa yngre behövande mycket begränsad. Johanniterorden förvaltar fjorton stiftelser, vars avkastning till sin allra största del går till hjälpverksamhet. Orden betalar skatt och erlägger avgifter för stiftelsernas förvaltning. Medlemmarnas insatser är helt ideella.

ANSÖKNINGSTID 15 MAJ – 15 AUGUSTI

Ansökan om bidrag görs på blankett som kan laddas ner 15 MAJ – 15 AUGUSTI från denna hemsida, se Blanketter. Alternativt kan blankett beställas under ansökningstiden 15 MAJ – 21 JUNI från Ordens kansli på adress: Johanniterorden i Sverige, Box 24172, 104 51 Stockholm eller på kansli@johanniterorden.se

Blanketten skall fyllas i enligt enkla anvisningar. Ansökningar skall undertecknas och skickas till Ordens närmaste lokale representant, vilken finns angiven i blankettens anvisningar.