Hjälpverksamheten

Ordens verksamhet idag

Huvuduppgiften för Johanniterorden i Sverige är, i enlighet med sin långa tradition, att i kristen anda stödja och hjälpa människor.

Orden arbetar primärt med att bistå gamla, sjuka människor såväl inom som utom Sverige. Den internationella verksamheten sker delvis i samarbete med Johanniteralliansen, dess medlemmar och med Malteserorden.