Blanketter

Ansökan om hjälp till enskilda och till organisationer sker på särskilda blanketter.

ANSÖKNINGSPERIOD: 15 MAJ – 15 AUGUSTI.

Ansökningsblanketter finns för nedladdning  ENDAST UNDER ANSÖKNINGSPERIODEN.

Ansökan måste lämnas under aktuell ansökningstid och på för året aktuell blankett för att behandlas. Besked om bifall eller avslag meddelas per post tidigast 10 december. Utbetalning av beviljat bidrag sker under december månad.

————————————-

 

Ansökningsblankett ENSKILD      för privatperson

Ansökningsblankett ORGANISATION

————————————

1. Blanketterna kan fyllas i  digitalt före utskrift. Glöm ej att skriva under ansökan.

Observera att blanketten kan inte skickas in som  e-post eller via internet.

2. Blanketten kan också skrivas ut och ifyllas för hand.

3. Blanketten skickas till Ordens närmaste lokale representant, vilken finns angiven i anvisningarna.

Om nedladdning eller utskrift inte fungerar kan ansökningsblanketter rekvireras per e-post från Johanniterordens kansli, kansli@johanniterorden.se